Ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σιναράδων "Η Κεραδικιά" έχει πάρει το όνομά του από το νησάκι που υπάρχει στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σιναράδων.Το ιστολόγιο αυτό θα φιλοξενεί τις δράσεις και τα νέα όλων των συλλόγων του χωριού μας.
Καλή Ανάγνωση

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Το Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων το 1883


Η έκθεση αυτή για τα δημοτικά σχολεία της Κέρκυρας συντάσσεται πριν από 125 χρόνια, το 1883, είκοσι περίπου χρόνια μετά την ένωση της Επτανήσου με το ελληνικό κράτος, κατά εποχή της πρωθυπουργίας του Χ. Τρικούπη (1882-1885) και κατά τη φάση της ανόδου της αστικής τάξης στην Ελλάδα (1875-1909).


Το 1883 το Υπουργείο Παιδείας ορίζει γενικούς επιθεωρητές με εντολή να καταγράψουν την κατάσταση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του τότε κράτους. Ο Χαρίσιος Παπαμάρκος είναι αυτός που επιθεωρεί τα δημοτικά σχολεία της Κέρκυρας. Η πυκνοτυπωμένη σε 41 σελίδες έκθεση είναι προϊόν επιθεώρησης 30 δημοτικών σχολείων του νησιού που κράτησε δώδεκα μέρες από το Βορρά (επαρχία Όρους) ως τον Άγιο Ματθαίο και τη Μεσογγή (επαρχία Μέσης), καλύπτει δηλαδή σχεδόν τα 2\3 του νησιού.

Στη δικιά μας παράθεση θα σας παρουσιάσουμε την έκθεση του επιθεωρητή για το Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων. Θα διατηρήσουμε την γλώσσα του επιθεωρητή χωρίς όμως το πολυτονικό σύστημα λόγω της δυσκολίας στην πληκτρολόγηση.


Ζ. Δήμος Μεσοχωριτών


20. Δημοτικόν Σχολείο Σιναράδων (οικογένειες 250)


«Τα χαριέστατα και ζωηρότατα και όχι πολύ ρυπαρά 47 παιδιά τα φοιτώντα εις το άθλιον διδακτήριον των Σιναράδων διδάσκονται και παιδεύονται πολύ καλώς υπό του ευπαίδευτου και ευφυούς δευτεροβάθμιου και εξαετή υπηρεσίαν έχοντος διδασκάλου Αναστασίου Σαγιά, ιερέως και εφημέριου της αυτής κωμοπόλεως. Το έν Σιναράδες σχολείον είναι εν των καλών σχολείων της νήσου∙ ο δε άξιος διδάσκαλος αυτού ταχύτερον και βαθύτερον θα εδίδασκε τους μαθητάς αυτού αν η εις το σχολείον φοίτησης των μαθητών ήτο τακτικωτέρα και το διδακτήριον καλλίτερον. Οι μαθηταί είναι διηρημένοι εις 4 τάξεις κατέχουσας το ανάλογον ποσόν των γνώσεων εις ευχάριστον βαθμόν.

Εις το σχολείον τούτο φοιτώσι και 3 μαθηταί από Κουραμάδαις και 4 κοράσια από Σιναράδαις.»


Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη. Κ. Σκορδίλη, δ. φ. για την παραχώρηση του κειμένου και την βοήθεια.


Σημέιωση: Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχουν στοιχεία και για τα Δημοτικά Σχολεία των Κουραμάδων και των Καστελλάνων του Δήμου Μεσοχωριτών αλλά και στοιχεία άλλων σχολείων της Κέρκυρας. Σημειώνουμε ότι η φωτογραφία δεν είναι από το Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων αλλά από άλλο σχολείο της εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου